newngoacv2.com
Trực tiếp Bnei HaGolan VeHaGalil vs Elnahada Nazareth sẽ được IbongdaTV phát trực tiếp trước 15 phút. Bạn nhớ đón xem nhé!

TRỰC TIẾP

Lig Bet - Israel | 06:00 30/01/2021

Bnei HaGolan VeHaGalil

VS

Elnahada Nazareth

97
Ngày
13
Giờ
56
Phút
46
Giây