newngoacv2.com


TRẬN ĐẤU ĐÃ KẾT THÚC

Serie A | 02:45 01/07/2020

Genoa

1 - 3

Juventus