newngoacv2.com
Trực tiếp Ironi Bnei Kabul vs Ihud Bnei Shfaram sẽ được IbongdaTV phát trực tiếp trước 15 phút. Bạn nhớ đón xem nhé!

TRỰC TIẾP

Lig Bet - Israel | 06:00 23/01/2021

Ironi Bnei Kabul

VS

Ihud Bnei Shfaram

87
Ngày
17
Giờ
25
Phút
29
Giây