newngoacv2.com


TRẬN ĐẤU ĐÃ KẾT THÚC

Premiership - Scotland | 19:00 22/11/2020

Rangers

4 - 0

Aberdeen