newngoacv2.com
TRẬN ĐẤU ĐÃ KẾT THÚC

Obos-Ligaen - Norway | 23:00 21/09/2020

Sogndal

3 - 2

Stjørdals-Blink